česky | english | deutsch

Světový unikát

Přelomem v novodobé historii mlýna se stal rok 2009. Odborným vyjádřením zástupce mezinárodní mlynářské organizace TIMS v USA, bylo potvrzeno, že pohon větrného mlýna Halladayovou turbínou v Ruprechtově, je jediný na světě.

Tato nová a zásadní informace dala i název krátkému filmu Světový unikát v Ruprechtově, který bývá opakován v programu České televize, (autor Bedřich Ludvík), film je zpracován i v anglické a německé verzi.

Stejný rok znamenal i důležitý pokrok v propagaci památky, která přerostla hranice naší země. Nejedná se jen o významnou propagaci, ale i pro uchování paměti o kulturním dědictví našich předků.

Česká pošta vydala poštovní známku mlýna v hodnotě 10 Kč, (autor Petr Melan, rytec Václav Fajt), byla pokřtěna v Muzeu Vyškovska.

Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem mlýna v nominální hodnotě 2500 Kč, (autor Jiří Harcuba), emisní den proběhl v Technickém muzeu v Brně.O dva roky později, od roku 2011, se stal model mlýna v měřítku 1:25 součástí parku miniatur v Mariánských Lázních - Parku Boheminium, (autor Jan Stehlík).

Ke 140. výročí svého vzniku, v roce 2013, byla ve mlýně zahájena výstava, kde byly poprvé k vidění nejdůležitější dokumenty, dopisy a fotografie z historie mlýna, které dosud nebyly nikde publikovány a jsou kompletní pouze v soukromém archivu. Pro velký zájem výstava pokračuje.

V říjnu 2015 uplynulo již 20 let od chvíle, kdy mlýn uvítal po rekonstrukci první návštěvníky. Od té doby shlédlo mlýn v Ruprechtově mnoho obdivovatelů technických památek, větrných mlýnů i neobvyklých rekonstrukcí a fotografií.