česky | english | deutsch

Renovace Halladayovy turbíny

Cílem rekonstrukce bylo uvést objekt z vnějšího pohledu do původního stavu a interiér adaptovat k novému účelu tak, aby byl zachován jeho charakter a původní částečně dochované strojní zařízení.

Vzhledem k tomu, že jsme s manželem architekti, zpracovali jsme studii a koncem roku 1992 jsme dokončili projekt rekonstrukce mlýna, zatímco projekt obnovy Halladayovy turbíny trval další měsíce. Neexistovala žádná dokumentace, dochovala se pouze fotografie mlýna s turbínou z roku 1937. Podle této jediné fotografie jsme sami odvodili velikost Halladayovy turbíny a mohlo vzniknout rozměrové schéma. Zároveň jsme dostali k dispozici dokumentaci Halladayovy turbíny z Technického muzea v Brně a z archivu PhDr. Jiřího Jaroše.

S použitím těchto dvou základních podkladů mohl být zpracován prováděcí projekt turbíny. Začalo období neúspěšného shánění sponzorů, korespondence do USA, odkud patent pochází, hledání peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru, žádostí o příspěvky na rekonstrukci z Ministerstva kultury i z Okresního úřadu ve Vyškově.

V polovině roku 1993, jsme na základě osobních návštěv podniků i soukromníků prováděli výběr jednotlivých profesí. Byli jsme si vědomi, že ani projekt námi zpracovaný, nemůže pojmout veškeré naše představy o realizaci. A proto jsme se rozhodli věnovat co nejvíce času přímo na stavbě i přes značnou vzdálenost z našeho bydliště.

Souběžně došlo k vyřizování stavebního povolení, které zabralo rok práce. Jen malý počet zúčastněných si uvědomoval, že se nejedná o výstavbu rodinného domku, ale o záchranu památky za velmi obtížných podmínek. Stavební povolení bylo vydáno v závěru roku 1993.

V této době již probíhaly přípravné tesařské práce pro výměnu dřevěných konstrukcí. Trámy obrovských rozměrů bylo velmi obtížné dopravit dovnitř mlýna úzkými okny, v objektu nebyla elektřina, voda ani kanalizace. Vlastní realizace stavby začala v dubnu 1994 provedením elektrické přípojky. Následovaly tesařské práce, které si vyžádaly po odkrytí části dřevěných konstrukcí mnohem většího rozsahu, než byl původní předpoklad. Zednické, instalatérské a truhlářské práce probíhaly do konce roku 1994.

Jednotlivé díly Halladayovy turbíny mimo žaluzií byly vyrobeny na podzim 1994, a tak bylo možno zahájit montáž. Příprava osazení turbíny se prováděla převážně o víkendech zimních měsíců, v období nejdrsnějšího počasí, takže v prosinci 1994 byla turbína již funkční, zatím na lešení před mlýnem. Poslední náročné přípravy k osazení proběhly ve sněhových vánicích a 4. února 1995 byla turbína během necelých dvou hodin osazena. Turbína má průměr 10 metrů, hmotnost 2 tuny a otáčí se ve výšce 16 metrů nad zemí.