česky | english | deutsch

Odkazy & zdroje informací

odkazy na internetové stránky

www.povetrnik.cz - větrné mlýny v České republice
www.pametihodnosti.cz - památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
www.ehd.cz - Dny evropského dědictví
www.timsmills.info - oficiální web The International Molinological Society (TIMS - mezinárodní společnost studující mlýny všech typů)
www.windmillersgazette.com - web TIMS U.S.A.
www.ruprechtov.cz - officiální stránky obce Ruprechtov
www.restaurace-andrle.cz - prezentace Restaurace Andrle v Ruprechtově
www.elektrodesign.cz - partner projektu
www.kudyznudy.cz

prameny základních informací

Pozemková kniha Ruprechtov, sv. V, s. 234-235, okr. soud Vyškov.
Kronika obce Ruprechtova r. 1962, zápisy Dřevěný větrný mlýn, Kamenný větrňák,
Kronikáři J. Šamalík, Rudolf Grenar, s. 160-164 (přepisy podání mlynáře Roberta Gottwalda)

údaje pamětníků

Ing. Milan Kepert, Technické muzeum v Brně, Brno-Komárov
Stanislav Bajer, Sivice (Pozořice)
Jiřina Doulová-Tesařová, Praha

archivní fotografie

Sbírka fotografií Muzea Vyškovska, Vyškov
Archiv fotografií Technického muzea v Brně (fond Ing. Procházky)
Archiv Historického muzea města Slavkova (Austerlitz) ve Slavkově u Brna (turbíny Sivice a Tvarožná)

literatura

Burian V.: Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 1965, s.57, č. 472, 473.
Berka M.& kol.: Větrné mlýny jako technické památky, Brno 1979, s.112 ad.
Jaroš J.: Halladayova turbína v Ruprechtově, Rekonstrukce památek 1995 č.2, s.105-119
Jaroš J.: heslo Ruprechtov, in : Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Národní technické muzeum Praha 1993, s.119.
Jaroš J.: Větrné turbíny v jihomoravském kraji, Sborník technického muzea v Brně 5, Brno 1989, s.118-131, foto s.120
Jaroš J.: Zaniklá větrná turbína v Sivicích, Sborník technického muzea v Brně 6, Brno 1991, s.51-57, foto.
Jaroš J.: Recentní technické objekty v terénu a archeologické metody, Archeologia technica 7, Brno 1992, s.82-87, schéma Ruprechtov.
Jaroš J.: Větrné motory na Moravě, Stodeset let vývoje, Brno 1993, s.37-42, foto.
Jaroš J.: Závažné omyly publikované o technickém unikátu v Ruprechtově, Sborník muzea Blansko 1999, s.3-75
Jaroš J.: Slovník technických památek Blanenska, Blansko 2000, s.44-49
Jaroš J.: Technický klenot na Drahanské vysočině, Sborník muzea Blansko 2002, s.44-59
Vařeka J.: Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku, Uherské Hradiště 167, s.77.