česky | english | deutsch

Význam unikátní Halladayovy turbíny

Halladayova turbína představovala v moravském větrném mlynářství nejpokrokovější pohon ve svém oboru. Byla vyvrcholením vývoje větrného mlynářství jak po stránce technické, konstrukční, tak po stránce provozní.

Z hlediska účinnosti ji bylo možno porovnávat s konstrukčními nástupci, celokovovými vícelopaktovými turbínami systému Eclipse, které na Moravě jako první začala vyrábět proslulá Kunzova továrna v Hranicích a vyvážela je do celé tehdejší Evropy.

Proč tedy nedošlo k jejímu širšímu používání? Vždyť tento typ motoru měl proti svým tradičním předchůdcům nesporné přednosti. Příčin bránících většímu rozšíření Halladayových turbin u nás bylo několik.

Za prvé to byl způsob provedení a nákladnost této konstrukce. Halladayova turbína měla smíšenou konstrukci dřevo - kov a poměrně značné množství součástek (věnce a paprsky oběžného kola, sektory žaluzií, táhla, páky, závaží, nosnou konstrukci, kormidelní ploutve, kuželový převod) oproti tradičním větrným lopatám s palečným kolem. Její atypická konstrukce v našem prostředí nebyla běžně známá tehdejším stavitelům a rovněž nedostupnost jednotlivých součástek činila překážky při eventuelním použití.

Za druhé to byla silná konkurence alternativních pohonů zaváděných v tehdejším mlynářství - vodních turbín, plynových, vznětových a elektrických motorů, které se masově začaly objevovat již od devadesátých let 19. století.

Konečně pak Halladyaova turbína nastoupila v době, kdy vývoj větrného mlynářství na Moravě a ve Slezsku již upadal. Větrné mlynářství v této době zde jako výrobní obor již zaostávalo za mlynářstvím vodním a motorovým. Zvláště závislost polohy mlýnů na příhodných větrných podmínkách bránila snadné dopravě meliva ke konzumentům. Toto vše značně snižovalo konkurenční schopnost větrných mlynářů vůči tehdy technicky, dopravně a hospodářsky zvýhodněným mlynářům pracujícím s jinými pohony.

Přesto však ruprechtovská turbína dokládá pokrok ve vývoji našeho větrného mlynářství, snahu našich předků být vždy na výši soudobého rozvoje a nezaostávat za světovým děním.